Administratie stamrecht BV

Net als elke B.V. heeft ook een Stamrecht B.V. een aantal administratieve verplichtingen. Zo dient jaarlijks een jaarrekening opgesteld en goedgekeurd te worden. Daarnaast dienen jaarstukken bij de Kamer van Koophandel te worden gepubliceerd en dient een aangifte vennootschapsbelasting te worden gedaan. 

Administratie Stamrecht B.V.

Naast de advisering rond stamrechten en de berekening van de hoogte van stamrechtkapitalen kan Bolink Pensioen & Advies ook de administratie verzorgen voor Stamrecht B.V.'s. Onze dienstverlening bestaat uit het opstellen van een jaarrekening, het verzorgen van notulen van de Algemene Vergadering, het maken van publicatiestukken en het doen van aangifte vennootschapsbelasting. 

Jaarrekening

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële gang van zaken in het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. 

Vaststellen jaarrekening

De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De notulen vormen een verslag van de vergadering. 

Publicatiestukken

Het bestuur moet de jaarrekening openbaar maken bij het Handelsregister. Dit is een wettelijke verplichting. Voor kleine ondernemingen hoeft niet een hele jaarrekening te worden aangeleverd maar kan worden volstaan met een balans en korte toelichting. 

Aangifte vennnootschapsbelasting

Lichamen zoals een B.V. moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. 

 

Terug

Direct een gesprek aanvragen om de opties te bespreken?

U kunt direct een afspraak maken om te bekijken hoe wij u kunnen ontzorgen bij de administratie van uw B.V.

Afspraak maken

Contactgegevens

  • Gortstraat 95
  • 3905 BD Veenendaal
  • 06 23 60 86 60
  • infoatbolinkadvies.nl
  • Pensioenadvies DGA
  • Pensioenadvies ondernemer
  • Pensioenplanning
  • Echtscheiding en verdeling pensioenaanspraken
  • Stamrecht