Uw inkomensplan

 

Met een inkomensplan bieden wij u inzicht in uw financiële situatie nu en in de toekomst. Welke inkomsten heeft of zult u krijgen en om welke bedragen gaat het dan. Welke uitgaven heeft u, welke vermogens en eventuele verzekeringen? Aan de hand van dit inzicht kunt u bepalen of uw wensen ten aanzien van uw inkomen haalbaar zijn en hoe deze vanuit uw hudige situatie bekijken gerealiseerd kunnen worden. 

Inkomen bij verschillende situaties

U kunt inzicht krijgen in de gevolgen voor uw inkomen en/of dat van uw partner in verschillende situaties. De situaties die kunnen worden onderscheiden zijn bijvoorbeeld:

1. aankoop van een huis
2. het krijgen van kinderen
3. echtscheiding
4. arbeidsongeschiktheid
5. werkeloosheid
6. eerder stoppen met werken
7. stoppen of verkoop van uw onderneming
8. pensionering
9. overlijden.

Eerst brengen wij u huidige persoonlijke situatie in beeld. Wat heeft u nu te besteden. Daarna kunnen verschillende scenario's worden bekeken; wat als u een nieuw huis koopt, met pensioen gaat, of besluit een jaar te stoppen met werken. Hoe ziet uw inkomen er dan uit? Moet u wellicht nu geld op zij zetten om dit mogelijk te maken. Uw persoonlijke situatie wordt daarbij meegenomen, bent u gehuwd, verwacht u een schenking te ontvangen.

Waarom

Inzicht en overzicht geven rust. Ook kunt u met een inkomensplan weloverwogen keuzes maken over financiële producten zoals een hypotheek of pensioen. Is er overzicht dan kunnen al uw geldzaken nog beter op elkaar worden afgestemd om uw doel(en) te halen. 

Voor wie

Een inkomensplanning is van belang voor iedereen, zowel particulier, werknemer, ondernemer als directeur-grootaandeelhouder. 

Hoe werken wij

Wij beginnen met het inventariseren van uw inkomen, vermogen, uitgaven, verzekeringen en fiscale zaken. Deze brengen wij in kaart. Vervolgens bekijken wij uw wensen. Daarna wordt de onderlinge samenhang bekeken eventueel gecombineerd met verschillende scenario's die in uw leven (kunnen gaan) spelen. Zo krijgt u inzicht in uw inkomen nu en in de toekomst. Waarbij de gevolgen van bijzondere gebeurtenissen daarop zichtbaar worden gemaakt. U heeft dan een overzicht waarmee u keuzes kunt maken en zo nodig uw financiële toekomst kunt bijsturen. Daarbij willen wij uw inkomensplan geen moment opname laten zijn, maar periodiek met u bekijken of deze aangepast moet worden aan gewijzigde wensen, persoonlijke situatie, wet- of regelgeving. U houdt zo steeds grip op uw financiële toekomst. 

Vraag direct een gesprek aan en zorg voor rust en zekerheid.

Voor uw eigen inkomensplan kunt u direct een afspraak maken. 

Afspraak maken

Contactgegevens

  • Gortstraat 95
  • 3905 BD Veenendaal
  • 06 23 60 86 60
  • infoatbolinkadvies.nl
  • Pensioenadvies DGA
  • Pensioenadvies ondernemer
  • Pensioenplanning
  • Echtscheiding en verdeling pensioenaanspraken
  • Stamrecht