Ontslagvergoeding met vaststellingsovereenkomst in 2013

Krijgt u een ontslagvergoeding dan moet u direct belasting betalen over het volledige bedrag. Is uw ontslag al aangezegd en heeft u met uw werkgever een vaststellingsovereenkomst getekend dan kon onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van overgangsrecht waardoor u alsnog de stamrechtvrijstelling kon toepassen. De ontslagvergoeding kon dan worden gestort in een lijfrente, beleggings- of bankspaarproduct of worden ondergebracht bij een stamrecht-B.V. De belastingheffing werd daarmee uitgesteld. 

De voorwaarden voor toepassing van het overgangsrecht

Om voor het overgangsrecht in aanmerking te komen moest zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

1. uw ontslag is in 2013 aangezegd;

2. uw vaststellingsovereenkomst is uiterlijk 31 december 2013 getekend en in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen de datum van ontslag, de hoogte van de ontslagvergoeding en de aanwending van de ontslagvergoeding voor een stamrecht-product;

3. uw werkgever stort de ontslagvergoeding voor 30 juni 2014;

4. uw ontslagdatum is uiterlijk 30 juni 2014.

Heeft u van het overgangsrecht gebruik gemaakt en wilt u het stamrecht in laten gaan of heeft u andere vragen? Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken!

Terug

Direct een gesprek aanvragen om uw opties te bespreken?

U kunt direct een afspraak maken om uw mogelijkheden te bespreken.

Afspraak maken

Contactgegevens

  • Gortstraat 95
  • 3905 BD Veenendaal
  • 06 23 60 86 60
  • infoatbolinkadvies.nl
  • Pensioenadvies DGA
  • Pensioenadvies ondernemer
  • Pensioenplanning
  • Echtscheiding en verdeling pensioenaanspraken
  • Stamrecht