Ontslagvergoeding voor 2014 ondergebracht in stamrecht-product

 Heeft u voor 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ondergebracht in een stamrecht-product dan blijft de regeling zoals deze tot deze datum gold bestaan.

Vervallen eis uitkering in termijnen

Vanaf 1 januari 2014 behoeft echter geen sprake meer te zijn van een periodieke uitkering, een uitkering in termijnen. U bent vrij zelf te bepalen wanneer u de gelden wilt ontvangen. Zo kunt u ook het gehele bedrag ineens en zonder boete opnemen (afkopen). Wel zal over het opgenomen bedrag belasting moeten worden betaald tegen de geldende tarieven. 

Werd het bedrag in 2014 in 1 keer opgenomen en had uw werkgever het geld voor 15 november 2013 overgemaakt dan behoefde over 20% van de waarde geen belasting te wordenbetalen. Afhankelijk van onder meer het overige inkomen kon dit een fiscaal voordeel opleveren. Deze kortingsregeling geldt niet meer, maar het staat elke gerechtigde vrij om in overleg met de uitvoerder het geld naar behoefte op te nemen. 

Ineens uitkeren?

Of het ineens uitkeren van de ontslagvergoeding verstandig is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het kan financieel voordelig zijn om met het bedrag een lening af te lossen. Aan de andere kant betaalt u geen 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 over het bedrag wanneer u het stamrecht laat doorlopen. En door het stamrecht later te ontvangen valt u mogelijk in een lager belastingtarief. 

Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken.  

Terug

Direct een gesprek aanvragen om de opties te bespreken?

U kunt direct een afspraak maken om situaties op het gebied van een ontslagvergoeding duidelijk te maken.

Afspraak maken

Contactgegevens

  • Gortstraat 95
  • 3905 BD Veenendaal
  • 06 23 60 86 60
  • infoatbolinkadvies.nl
  • Pensioenadvies DGA
  • Pensioenadvies ondernemer
  • Pensioenplanning
  • Echtscheiding en verdeling pensioenaanspraken
  • Stamrecht