Actuariële berekeningen

Wij verzorgen verschillende soorten actuariële berekeningen voor pensioenen en stamrechten in eigen beheer. 

Standaardberekeningen

Allereerst de standaard berekeningen voor pensioen en stamrecht. Dit zijn de jaarlijkse berekeningen voor de jaarcijfers. Hieronder vallen:

 • fiscale berekening ten behoeve van de fiscale aangifte vennootschapsbelasting;
 • commerciële berekening ten behoeve van de jaarrekening (vanaf 1 januari 2014 cf RJ-uiting 2014-4);
 • stamrechtberekening van zuivere of ingegane lijfrente.

Bijzondere berekeningen

Naast de standaardberekeningen verzorgen wij ook bijzondere berekeningen. Te denken valt hierbij onder meer aan:

 • berekening van de pensioenvoorziening en door te belasten pensioenpremie bij extern eigen beheer;
 • berekening van de pensioenvoorziening in het kader van een dividenduitdeling;
 • omzetting stamrechtkapitaal in een uitkering;
 • uitstellen of vervroegen van de pensioeningangsdatum;
 • uitruil van pensioenaanspraken;
 • overdrachtswaarde pensioenverplichtingen;
 • inkoop dienstjaren.

Benodigde gegevens

Voor een pensioenberekening zijn in beginsel de volgende gegevens nodig:

 • pensioenovereenkomst(en);
 • pensioenberekening van het voorgaande jaar;
 • salarisgegevens van het betreffende jaar inclusief variabele loonbestanddelen;
 • eventueel overzicht extern verzekerd kapitaal en winstdelingsoverzicht.   

Voor de stamrechtberekening zijn in beginsel de volgende gegevens nodig:

 • stamrechtovereenkomst;
 • stand van de stamrechtvoorziening op ingangsdatum of de berekening van het voorafgaande jaar.

Deze gegevens kunnen aanleiding geven tot het opvragen van aanvullende gegevens.

 

Terug naar over ons

Terug naar Pensioen dga

Maak uw situatie inzichtelijk!

Wilt u een pensioenberekening aanvragen. Neem dan contact met ons op.

Contact

Contactgegevens

 • Gortstraat 95
 • 3905 BD Veenendaal
 • 06 23 60 86 60
 • infoatbolinkadvies.nl
 • Pensioenadvies DGA
 • Pensioenadvies ondernemer
 • Pensioenplanning
 • Echtscheiding en verdeling pensioenaanspraken
 • Stamrecht