Pensioen

Onze dienstverlening rondom het pensioen in eigen beheer van de directeur grootaandeelhouder richt zich op de dga en zijn onderneming zelf, op zijn of haar adviseur en assurantietussenpersonen die adviseren omtrent verzekeringsoplossingen. Onze diensten bestaan uit:

Voor

 

Heel concreet gaat het hierbij om:

Actuariële berekeningen

Wij kunnen verschillende actuariële berekeningen maken, bijvoorbeeld de jaarlijkse berekening voor de jaarrekening en fiscale winstaangifte of de berekening ter beoordeling of er ruimte is om dividend uit te kunnen keren. 

Overeenkomsten

Ook voor de vastlegging van diverse soorten afspraken in een overeenkomst kunt u bij ons terecht. Voorbeelden zijn het vastleggen van de pensioentoezegging in een pensioenbrief, de uitruil van nabestaandenpensioen voor ouderdomspensioen of het uitstellen van de pensioeningangsdatum.

Advies

Een berekening volgt op basis van een overeenkomst. En overeenkomsten volgen weer uit een adviestraject. U wilt toch ook weten of pensioenopbouw in eigen beheer bij u past en aan welke aandachtspunten daarbij van groot belang zijn. Pensioen in eigen beheer verdient voordurend monitoring en bijsturing. Bijvoorbeeld past de pensioentoezegging (nog steeds) bij de dga en zijn vennootschap. Graag maken wij de voors en tegens van pensioen in eigen beheer voor u inzichtelijk en kijken periodiek of uw pensioenregeling nog past bij uw wensen en doelstellingen. Een ook de wetgever zorgt met grote regelmaat dat wijzigingen in uw pensioenregeling moeten worden doorgevoerd.  

Bijzondere situaties

Ook voor bijzondere situaties rond uw pensioenregeling kunt u bij ons terecht. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan dividendpolitiek, echtscheiding en het vervroegen of uitstellen van de pensioenleeftijd.

 

Actuele onderwerpen

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?
Einde pensioen in eigen beheer?
Toekomst pensioen in eigen beheer
RJ-uiting 2014-4
Dividendtoets
Aanpassen pensioenovereenkomst voor 1-1-2015

Vraag direct een gesprek aan en maak uw pensioen helder.

U kunt direct een afspraak maken om situaties op het gebied van pensioenadvies duidelijk en helder te maken.

Afspraak maken

Contactgegevens

  • Gortstraat 95
  • 3905 BD Veenendaal
  • 06 23 60 86 60
  • infoatbolinkadvies.nl
  • Pensioenadvies DGA
  • Pensioenadvies ondernemer
  • Pensioenplanning
  • Echtscheiding en verdeling pensioenaanspraken
  • Stamrecht