Ontslagvergoeding

Wanneer u gedwongen wordt ontslagen heeft u mogelijk recht op een ontslagvergoeding (gouden handdruk); een financiële vergoeding die een werkgever aan een werknemer betaalt bij een ontslag.

U gaat binnenkort een ontslagvergoeding ontvangen

Ontvangt u bij uw ontslag een ontslagvergoeding dan zal uw (ex-)werkgever deze netto aan u uitbetalen. De ontslagvergoeding is een vorm van loon en de verschuldigde loonbelasting dient uw werkgever direct in te houden wanneer hij het bedrag aan u overmaakt.  

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen. Met een beroep op de zogenoemde stamrechtvrijstelling kon er voor worden gekozen om de ontslagvergoeding niet direct uit te laten keren. In plaats daarvan werd dan voor het bedrag van de ontslagvergoeding een stamrecht-product bedongen bij een verzekeraar, bank, beleggingsinstelling of een eigen stamrecht-B.V. De stamrechtvrijstelling is per deze datum vervallen en daarmee ook de mogelijkheid om de ontslagvergoeding om te zetten in een stamrecht-product.

Wel geldt overgangsrecht voor ontslagen die in 2013 zijn aangezegd.

Overgangsrecht

Ontslagvergoeding ontvangen voor 1 januari 2014

Heeft u voor 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangen en heeft uw werkgever deze netto aan u uitbetaald dan is voor de belastingwetgeving het ontslag daarmee afgewikkeld. U heeft belasting betaald en bent vrij om de gelden aan te wenden zoals u wenst. Terugkomen op deze keuze is niet mogelijk. 

Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding ontvangen en heeft u deze ondergebracht in een verzekering, bankspaarproduct of stamrecht-B.V. dan blijven de regels gelden zoals deze op 31 december 2013 waren. Bestaande producten kunnen onder de huidige voorwaarden worden voortgezet.  

Voor bestaande situaties zijn echter versoepelingen aangebracht.

Versoepelingen

 

Terug

Direct een gesprek aanvragen om de opties te bespreken?

U kunt direct een afspraak maken om situaties op het gebied van een ontslagvergoeding duidelijk te maken.

Afspraak maken

Contactgegevens

  • Gortstraat 95
  • 3905 BD Veenendaal
  • 06 23 60 86 60
  • infoatbolinkadvies.nl
  • Pensioenadvies DGA
  • Pensioenadvies ondernemer
  • Pensioenplanning
  • Echtscheiding en verdeling pensioenaanspraken
  • Stamrecht