Stamrecht bij overdracht onderneming

Het inbrengen van uw onderneming, uw eenmanszaak of uw aandeel in een vennootschap onder firma of maatschap, in een besloten vennootschap (B.V.) kan aantrekkelijk zijn. Het beperken van aansprakelijkheid, uitstraling en/of fiscale redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Inbreng onderneming in B.V.

De inbreng van uw onderneming in een B.V. betekent fiscaal in beginsel het staken van uw onderneming. Over aanwezige stille en fiscale reserves en de goodwill in uw onderneming, de stakingswinst, dient u inkomstenbelasting te betalen.

Overdracht onderneming

Ook bij overdracht van uw onderneming aan een bedrijfsopvolger kunt u te maken krijgen met belastingheffing over de stakingswinst. 

Uitstel van belastingheffing door bedingen stamrecht bij eigen B.V. of bedrijfsopvolger

Onder voorwaarden kunt u de belastingheffing over (een deel van) de stakingswinst uitstellen. Dit kan door voor (een deel van) de stakingswinst een stamrecht, ook wel lijfrente genoemd, te bedingen bij uw B.V. of bedrijfsopvolger.

De voorwaarden zien onder meer op:

 • de termijn waarbinnen de vennootschap moet zijn opgericht en het stamrecht bedongen;
 • de hoogte van het te bedingen stamrecht;
 • de inhoud van het te bedingen stamrecht.

Op het moment dat u uitkeringen uit het stamrecht gaat ontvangen wordt u belasting verschuldigd over de ontvangen uitkeringen. Zo wordt de belastingheffing uitgesteld.

Verplichtingen B.V.

Uw B.V. dient de stamrechtverplichting uit te voeren. Zij zal de ontvangen premie moeten beleggen en na ingang uitkeringen moeten doen. Als de financiële middelen beschikbaar zijn kan de B.V. de premie beleggen door deze te storten op een aparte bankrekening, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de middelen aan te wenden binnen de eigen onderneming. De meest voorkomende situatie.

Daarnaast heeft uw B.V. verschillende administratieve verplichtingen waaraan in principe elke B.V. moet voldoen.

Jaarrekening

Elke B.V. is in beginsel verplicht elk jaar een jaarrekenng op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast dient elk jaar tenminste één aandeelhoudersvergadering te worden gehouden waarvan notulen moeten worden opgesteld.

Aangifte vennootschapsbelasting

Ook dient elk jaar een aangifte vennootschapsbelasting te worden gedaan. Voor deze aangifte is een balans en winst- en verliesrekening nodig die kan worden gebaseerd op de jaarrekening. Als winst is gemaakt dan is de B.V. daarover vennootschapsbelasting verschuldigd.

 

Bolink Pensioen & Advies kan u begeleiden bij de oprichting van uw B.V. Daarnaast verzorgen wij de benodigde overeenkomsten. Immers afspraken tussen u en uw B.V. dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Ook verzorgen wij de benodigde actuariële berekeningen bij en na ingang van het stamrecht. Deze berekeningen zijn nodig voor de jaarrekening en fiscale winstaangifte.

Terug

Direct een gesprek aanvragen om de opties te bespreken?

Voor vragen over de omzetting van uw onderneming in een besloten vennootschap of het bedingen van een stamrecht voor de stakingswinst van uw onderneming kunt u direct een afspraak met ons maken.

Afspraak maken

Contactgegevens

 • Gortstraat 95
 • 3905 BD Veenendaal
 • 06 23 60 86 60
 • infoatbolinkadvies.nl
 • Pensioenadvies DGA
 • Pensioenadvies ondernemer
 • Pensioenplanning
 • Echtscheiding en verdeling pensioenaanspraken
 • Stamrecht